Prezentacja kierunków dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
Zobacz...

Proponujemy naukę w:

Technikum Hotelarstwa Zobacz...
Technikum Ekonomicznym Zobacz...
Technikum Logistycznym Zobacz...
Technikum Architektury Krajobrazu Zobacz...
Liceum Ogólnokształcącym Zobacz...

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 Zobacz...II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Oleśnie

*** klasa mundurowa ***Jest to Liceum Ogólnokształcące adresowane do absolwentów gimnazjum i absolwnetów szkoły podstawowej, którzy w przyszłości chcą związać swoje życie zawodowe ze służbą wojskową i pracą w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach detektywistycznych.
Absolwent może również podjąć studia na każdym innym kierunku zgodnie ze swoimi zainteresowanami. Ucząc się w tym typie szkoły możesz liczyć na:
- przygotowanie do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku
(program nauczania jest taki sam jak w zwykłym Liceum Ogólnokształcącym z rozszerzonymi przedmiotami),
- uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej
(podczas realizacji zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa są wprowadzone elementy musztry),
- możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności
(kurs pierwszej pomocy, kurs na kartę pływacką, kurs samoobrony, szkolenie strzeleckie),
- obozy szkoleniowo-kondycyjne w klasie pierwszej i drugiej,
- zdobycie umiejętności: pracy w zespole, łatwości podejmowania decyzji, kreatywnego działania,
- radzenia sobie w sytuacjach trudnych i samodyscypliny.

Dotychczasowe sukcesy:
2015r. II miejsce w Opolskim Konkursie Musztry oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie musztry paradnej,
2016r. II miejsce w Opolskim Konkursie Musztry,
2016r. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego w Strzelectwie Sportowym,
2016r. wyróżnienie Dowódcy Garnizonu Warszawa za współpracę z jednostką wojskową,
2016r. II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Śląska Szkół Średnich o profilu wojskowym,
2017r. III miejsce w Opolskim Konkursie Musztry,
2017r. I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Śląska Szkół Średnich o profilu wojskowym.

Stosujemy umundurowanie wojskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.
Uczniowie noszą mundury 2x w tygodniu, podczas uroczystości państwowych, lokalnych i szkolnych.

"Nasze liceum zakwalifikowało się do drugiej edycji programu pilotażowego MON dla klas wojskowych. Jest to bardzo ważne dla uczniów szkoły, którzy zgodnie z założeniami programu otrzymają od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego. Za realizację programu odpowiadać będzie Biuro do Spraw Proobronnych. Jesteśmy dumni, że spośród wielu szkół województwa opolskiego, które prowadzą kształcenie w klasach mundurowych Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało nas do realizacji projektu."II Liceum Ogólnokształcące w obiektywie:Zapraszamy na facebook'a...


UWAGA! Po zalogowaniu się - wystarczy w okienku "Szukaj znajomych" wpisać pełną nazwę naszej szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie